Magunkról:

Alapítványunk 2006-ban alakult, közhasznú szervezetként,

a következő alapszabály szerinti célokkal:

-Magyarország területén belül és kívül bekövetkezett szükséghelyzet, vagy természeti katasztrófa, baleset, vízi, légi, barlangi mentésben való részvétel.

 

-Segíteni az önkéntes és más mentőszervezetek munkáját légi eszközök,  biztosításával, működtetésük anyagi forrásának megteremtésével.

 

-Mentőszervezetek támogatása külföldi alkalmazása esetén az utazási,- szállás,- étkezési,- felszerelés,- segélyanyag- költségek biztosításával.

 

-Mentőszervezetek, mentéshez szükséges eszközeinek, járműveinek, felszereléseinek beszerzésének elősegítése.

 

-Lehetőség szerinti részvétel a légi betegszállításban, a légi mentésben, valamint a légi felderítésben.

 

-Lehetőség szerinti részvétel tűzoltási feladatokban légi eszközökkel erdők, nemzeti parkok és más nagy kiterjedésű területek tüzeinek oltásával, légi felderítésével. Az alapítvány ezáltal szerepet kíván vállalni a természetvédelemben, illetve a környezetvédelemben is.

 

-A speciális mentési tevékenységgel kapcsolatos oktatás, gyakorlat, verseny, továbbképzés, konferencia, tanulmányi út szervezése, vagy ezek anyagi finanszírozása.

-A légi közlekedéssel, ill. légi közlekedési tevékenységgel kapcsolatos oktatás, gyakorlat, verseny, továbbképzés, konferencia, tanulmányi út szervezése, vagy ezek anyagi finanszírozása.

 

-A tudományos kutató és oktatómunka fejlesztése.

 

-Egyéb, a speciális mentéssel, valamint a légi közlekedéssel összefüggő tevékenység anyagi és tárgyi segítése.

 

-Mentőszervezeteken kívűl, a mentéssel foglalkozó szervezetek és személyek támogatása.