Az S.A.R. Hungary Alapítványról

Az alapítvány 2006-ban alakult, közhasznú szervezet

A kuratórium elnöke: Turi László

Alapszabály szerinti céljai:

-Az ország területén belül és kívül bekövetkezett szükséghelyzet vagy természeti katasztrófa, baleset, vízi, légi, barlangi mentésben való részvétel.
-Segíteni az önkéntes és más mentőszervezetek munkáját légi eszközök biztosításával, működtetésük anyagi forrásának megteremtésével.
-Mentőszervezetek támogatása külföldi alkalmazása esetén az utazási,- szállás,- étkeztetési,- felszerelés,- segélyanyag- költségek biztosításával.
-Mentőszervezetek, mentéshez szükséges eszközeinek, járműveinek, felszereléseinek beszerzésének elősegítése.
-Lehetőség szerinti részvétel a légi betegszállításban, a légi mentésben, valamint a légi felderítésben.
-Lehetőség szerinti részvétel tűzoltási feladatokban légi eszközökkel erdők, nemzeti parkok és más nagy kiterjedésű területek tüzeinek oltásával, légi felderítésével. Az alapítvány ezáltal szerepet kíván vállalni a természetvédelemben, illetve a környezetvédelemben is.
-A speciális mentési tevékenységgel kapcsolatos oktatás, gyakorlat, verseny, továbbképzés, konferencia, tanulmányi út szervezése, vagy ezek anyagi finanszírozása.
-A légi közlekedéssel, ill. légi közlekedési tevékenységgel kapcsolatos oktatás, gyakorlat, verseny, továbbképzés, konferencia, tanulmányi út szervezése, vagy ezek anyagi finanszírozása.
-A tudományos kutató és oktatómunka fejlesztése.
-Egyéb, a speciális mentéssel, valamint a légi közlekedéssel összefüggő tevékenység anyagi és tárgyi segítése.